Privacybeleid

Eigendom:
www.vankempenmakelaars.nl is eigendom van Van Kempen Makelaars bv.
Een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers en ingeschreven zoekers is voor Van Kempen Makelaars van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Van uw persoonsgegevens wordt door Van Kempen Makelaars gebruik gemaakt, om U als bezoeker van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten.

Opslaan gegevens:
Bij elk bezoek aan deze internetsite worden automatisch ip-adressen herkent. Bij uw bezoek aan onze website worden uw email adres en eventuele persoonlijk ingevoerde gegevens bewaard indien u een contactformulier verstuurt. Alsmede wordt alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze internetsite geraadpleegd heeft bewaart. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze internetsite te verbeteren en het aantal bezoeken op onze internetsite vast te kunnen stellen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt nadrukkelijk niet doorgegeven aan andere organisaties of instanties.

Het gebruik van www.vankempenmakelaars.nl:
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Van Kempen Makelaars van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U Kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan Van Kempen Makelaars bv Postbus 8003, 5901 AA Venlo.

Registratie bezoeken:
Mogelijk gebruiken wij op deze internetsite cookies, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw browser raadplegen om te kijken hoe u cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voorat er een cookie wordt opgeslagen.

Wijzigingen:
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Van Kempen Makelaars.

Uitgelicht

Social

Recent bekeken