Algemene voorwaarden

Disclaimer:
Door de website van Van Kempen Makelaars bv te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde voorwaarden. De aanvaarding van de voorwaarden gaan in op het moment dat u deze website de eerste maal gebruikt. Op de inhoud van deze website en de vermelde en opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, al hetgeen in de breedste zin van het woord, berusten intellectuele eigendomsrechten Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor commerciële of semi-commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Van Kempen Makelaars bv te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website. Ondank de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website en samenstelling daarvan besteden verstrekt Van Kempen Makelaars geen garantie over de correctheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid. De verstrekte informatie waaronder juridische informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment en zonder verdere aankondiging worden aangepast.

Aansprakelijkheid:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Kempen Makelaars garandeert niet dat de website foutloos functioneert. Van Kempen Makelaars en diens partners en relaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop en/of daardoor verstrekte informatie. 

Uitgelicht

Social

Recent bekeken